Bu metin aşağıdaki dillerde de mevcuttur:


Küresel İletişim ağı - Silah Ticaretini Durdur

nasıl vicdansız silah tacirleri, politikacılar, silah üretim menejerleri, askerler, lobiciler ve bankerler savaşlarda bütün dünya çapında silah satarak para kazanıyorlar, - ve biz nasıl silah ticareti olmayan bir dünya için küresel iletişim ağı kuruyoruz!

 

Özet Niçin „Silah ticaretini durdur“ eylemi için küresel bir iletişim ağına ihtiyaçımız var!

 

Küresel çapta yapılan silah satışları alıcı ülkelerdeki kalkınmayı yok etmektedir. 11 Eylül 2001 tarihli terörist saldırılarla birlikte, sanayi ülkelerindeki hükümet politikaları ve savunma sanayilerinin stratejileri dünya çapında değişti.

Doksanlı yıllardaki Varşova Paktının dağılmasının ve Alman-Alman birliğinin kurulmasının bir sonucu olarak küresel silahsızlanma ve demilitarasyon aşaması unutuldu.

Bu silahsızlanma çerçevesinde doğacak bir milyar dolarlık barış kaynağı açlıkla mücadele, dünya çapında eğitim ve sağlığı geliştirmek için kullanılabilirdi ve bu ümid kayboldu.

Bundan sonra, barışçıl çatışmaları önleme önceliği, askeri müdahalelerin önceliğine dönüştü. Afganistan, Libya, Irak ve Suriye'deki savaşlar medyanın en çok ilgisini çeken olaylar oldu.

Savaş nedenleri üzerine incelemeler yapan Hamburg Çalışma Grubu (AKUF) tarafından yapılan araştırmaya göre "2014 senesinde toplam 31 savaş ve silahlı çatışma olmuş.

AKUF'a göre Yakındoğu ve Ortadoğu, 12 savaş ve silahlı çatışma ile en çok etkilenen bölge olmuş olup, bunu Afrika (9) ve Asya (8) savaşla, izlemektedir.

[# siehe https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich- sowi/professuren/jakobeit/forschung/akuf/laufende-kriege.html]

 

Son on-onbeş senede, dünya çapında özellikle NATO ülkelerinde, aşırı derecede şişirilmiş savunma bütçeleri ve askeri yeteneklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gözlemlendi.

Bu gelişmeden en fazla bir endüstri dalı ölçüsüz derecede yararlandı: dünyadaki kriz ve savaş bölgelerine silah tedarik eden silah üreticileri ve ihracatçıları.

Hiçbir kural tanımadan sürekli artan silah aktarımı ile dış ve iç savaş yangınlarına benzin dökülerek kışkırtıldı.

Yüz binlerce insan o zamandan beri öldürüldü, sakat bırakıldı ve travma geçirdi; bölgeler tahrip edildi, bir çok ülkenin ekonomisinin gelişimi ve altyapıları yok edildi.

 

Silah ihracatının önde gelen ülkeleri - Almanya en başlarda

 

Bu sonuçları korkunç gelişme, İsveç Barış Araştırma Enstitüsü SIPRI tarafından belgelendi. Buna göre, küresel silah ihracatı 2002'den günümüze % 50'den fazla arttı.

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya, tank, savaş uçakları, askeri helikopterler ve savaş gemileri gibi ağır silah ihracatçılarının sıralamanın ilk beşinde yer almaktadırlar.

[# SIPRI YEARBOOK 2017, Summary, p. 14, 15]

 

Tabancalar, makineli tüfekler, tüfekler, el bombaları, kara mayınları ve havanlar gibi küçük silahlar üretmekte Almanya, dünya sıralamasında ABD ve İtalya'yı takiben üçüncü sırada yer aldı.

 

Çatışmalarda her on kişinin dokuzundan fazlasının, özellikle tesirli küçük silahların kullanılması yoluyla hayatlarını kaybettiklerinin bilinmesine rağmen.
Güney ülkeleri genellikle kendilerine ait silah üretimine sahip olmadıkları için (ya da sadece Kuzey ülkelerinin silah şirketleri tarafından verilen lisans çerçevesinde üretebildikleri için) oradaki savaş yanlıları sanayileşmiş ülkelerden silah alıyorlar.

 

Silah ihracatçılarının büyük çoğunluğu küresel olarak faaliyet göstermektedir. Küçük silah üreticileri, ABD pazarına ve buradan da diğer devletlere kolayca satış yapabilmek için üretim kapasitelerini ya ABD'ye veya başka ülkelere taşıyorlar.

 

Büyük silah üretimi çeşitli Avrupa ülkelerinin işbirliği ile yapılmaktadır. En son montaj ve silah satışı en gevşek kanunlara sahip ülkeden dışarıya satılmaktadır.

 

Örneğin İngiltere‘den, 72 Eurofighters savaş uçağı Suudi Arabistan'a sevk edilecek.

 

Bu hile ile, daha sıkı silah ihracat kanunları olan ülkeler dışarda bırakılıyor ve dünya çapında savaş durumunda olan ülkelere engelsiz silah gönderilebiliyor.

 

Sanayileşmiş ülkelerden gelen ölüm araçları ile güney yarımküredeki toplu cinayetler

 

Pars pro toto, tek bir vaka olarak belirtilecek (daha birçok vaka yeni web sitemizde yayınlanacaktır):

 

Ruanda'da Nisan ile Temmuz 1994 tarihleri arasında  800.000 Tutsi ve ılımlı Hutu'yu öldüren aşırı Hutu taraftarlarının katliamları Çin’den alınan bir milyondan fazla Machete(Pala) ve yine Fransa’dan alınan Gazelle-Helikopterleri, MILAN roketleri, ağır makineli tüfekler ve diğer silahların ithalatı ile mümkün oldu.

[# Paul Holden et al: INDEFENSIBLE. SEVEN MYTHS THAT SYSTAIN THE GLOBAL ARMS TRADE, London 2016, p. 76 onwards]

 

Birleşmiş Milletlerin Ruanda'ya karşı silah ambargosuna rağmen, Haziran 1994'te Fransız bankası BNP Paribas, Ruanda Merkez Bankası'ndan gönderilen para havalesini kabul etti.

 

Buradan çıkarılacak sonuç, "bu havele ile Ruanda'daki savaş suçluları soykırımı yapmak için silah satın almışlardır."

Bu olayların kanıtları Fransız Sivil Toplum Kuruluşları Sherpa, Collective of Civil Parties (Collectif des parties civiles pour le Rwanda / CPCR) ve Ibuka France tarafından yeterli bulunmuş ve Pariser Bank (BNP)'nin para transferlerinin onaylanması sırasında doğacak sonuçlardan bilgi sahibi oldukları kanaatine varılmıştır.

Sivil toplum örgütleri (STK) Fransız bankasına karşı dava açtılar. Açılan davadaki iddia: "soykırıma katılmak, savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara karışmaktır".

[# Nabil Berbour, SumOfUs.org, us@sumofus.org, 30.06.2017]

 

İnsan hakları ihlalleri ve savaşan devletlere veya yandaşlarına yapılan bu gibi silah transferlerini ortaya çıkartmak için dünya genelinde bilgi toplama zorunluluğu vardır. Silah endüstrisi küresel olarak çalışırken, bugüne kadar silah üreticilerine ve ihracatçılarına karşı olanlar dünya çapında yeteri kadar bilgi ağı kuramamışlardır.

 

Biz bu “Küresel iletişim ağı” açığını gidereceğiz

Her kim bu açığı ciddiyet, samimiyet ve devamlılık ile önlemek istiyorsa artık ulusal hatta kıta kategorisinde düşünmemelidir.

Silah üretimindeki ilişkiler ve ölümcül sonuçları dünya çapında tesirini gösteriyor. Böylece savaş silahları kuzeyin zengin sanayileşmiş ülkelerinde üretiliyor, ve esas olarak Yakın ve Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'da ölümlere sebep oluyorlar.

Aktuel SIPRI enstitüsünün göstergelerine göre, önde gelen büyük şirketler ABD, Rusya ve Avrupa kaynaklı (Çin'den doğrulanabilir veriler elde etmek zor):

[# The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies

in the world excluding China, 2015]

 

Bu güne kadar edinilen deneyimler ve bilgiler, bölgesel, ulusal ve hatta kıta sınırlı kategorilerde araştırma, uyarıcı eğitim, siyasi lobicilik ve şiddet içermeyen direnişleri tespit ve tarif edebilme sınırını aşmış, dünya çapında bir ağın gerekli olduğu bilincini bize dayatmıştır. Bu güne kadar olmayan dünya çapında bir iletişim ağı kurmakla sanayi, siyaset, lobi grupları, bankalar ve ordudaki silah ihracatçılarına karşı koymalıyız.

 

“Küresel İletişim ağı - Silah Ticaretini Durdur” projesiyle 1. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar dünya çapında ölüm getiren silah ihracatları hakkında bilgiler vereceğiz.

 

Savaş kurbanlarının sesi olmak istiyoruz. Siyasetteki, silah endüstrisindeki, askerler, lobi grupları içindeki ve bankalardaki faillerin isimlerini vereceğiz ve yüzlerini göstereceğiz. Hukukçular ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte, yasadışı silah satıcılarına karşı açılacak ceza davalarını destekleyecek ya da kendimiz dava açacağız.

 

Silah ihracatına karşı en iyi argümenleri yaymak istiyoruz. Bunun için eylemcileri, tanık ihbarcıları (Whistleblower), gazetecileri, savaş fotoğrafçılarını, yazarları, film yapımcılarını, doktorları, avukatları ve sanatçıları dünyanın dört bir yanındaki toplumsal hareketlerle birbirlerine bağlayacağız.

 

Birleşmiş Milletler temsilcilerinin yanı sıra IANSA, IPB, CAAT, Corruption Watch (Yolsuzluk İzleme Örgütü) ve WRI gibi uluslararası örgütlerle birlikte çalışmak istiyoruz.

 

Dünya çapında ulaşılınabilecek bir web sitesi etkinliklerimizin temelini oluşturacaktır. İçerik olarak son zamanlardaki silah ticaretinin dünya çapındaki en ciddi vakaları hakkında bilgiler ilk olarak İngilizce ve Almanca gibi dünya dillerinde– daha sonra büyük dünya dillerinde yayınlanmaya çalışılacaktır.

 

Örgütlü silah ihracatı örneklerini kullanarak, ilgili devletleri, silah şirketlerini, failleri ve mağdurları göstereceğiz.

 

Aynı zamanda, silah ticaretine karşı aktörler dünya çapında ağa bağlanacak ve şiddet içermeyen eylemler kıtalararası düzeyde teşvik edileceklerdir. Burada sizden ya da sizlerden destek istiyoruz.

 

“Küresel İletişim ağı - Silah Ticaretini Durdur” projesinin amaçları

 

Son zamanların ölümcül silah ihracatı sonuçları hakkında dünya çapında bilgi veriyoruz. Siyasetteki, silah endüstrisindeki, ordudaki, lobicilik derneklerindeki ve bankalardaki faillerin kimliklerini açıklıyoruz.

 

Konum, örgütlenme veya siyasi hatta resmi işlevleri ne olursa olsun, yasadışı silah kaçakçılığı şüphesi durumunda savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor ya da diğer bu amaçlı kuruluşlara yardımcı oluyoruz.

 

Doktorlarla işbirliği yapıyor ve mağdurların sesi oluyoruz. Silah ihracatına karşı en iyi argümenleri gösteriyoruz.

 

Eylemcileri, tanık ihbarcıları (Whistleblower), gazetecileri, savaş fotoğrafçılarını, yazarlarları, film yapımcılarını, doktorları, avukatları, sanatçıları ve dünyanın dört bir yanındaki sosyal hareketleri bilgi ağımıza dahil ediyoruz.

 

Birlikte silah ticaretine karşı küresel bir iletişim ağı kuruyoruz! Silah ticaretini birlikte dünya çapında durdurmak istiyoruz!

Contact

ArmsInformationCentre

www.rib-ev.de

 

Office and Library Freiburg     Office Berlin

Stühlingerstraße 7                     Marienstraße 19-20

79106 Freiburg                            10117 Berlin

Germany                                     Germany

MAIL: rib@rib-ev.de

+49 761 / 76 78 208

 

Office Vienna

Lederergasse 23

1080 Wien

Austria

Office Hours

Our offices are not open to the public, but visits are possible by appointment.

 

The offices are occupied from 9:30 am to 4:00 pm.

Donations Account

The RüstungsInformationsBüro (RIB e.V.) is a public charity, which means that donations are tax-deductible. For donations of up to 200 EUR, the German tax authorities need only the deposit slip. For larger donations, we are of course happy to provide you with an official donation receipt.

 

our account:
RIB e.V.
IBAN: DE56 4306 0967 8041 0738 00
BIC: GENODEM1GLS